Linky a plochy krájíme na malé kousky, strouháme prostor a přidáváme samy sebe… s láskou...
Studio 2D3D vzniklo v roce 2010 jako kratochvíle z čistého přátelství. Původním účelem bylo hledání ventilu z přetlaku práce architekta, tématem byla tvorba drobných objektů a šperků. Po několikaletém sbírání zkušeností v architektonické praxi se přirozeně zformovalo do studia architektonického.PETRA HLAVÁČKOVÁ
architektka
spoluzakladatelka studia 2D3D

MARTINA BÍLKOVÁ
architektka
č. autorizace 04 457
spoluzakladatelka studia 2D3D

About Us    Contact    ︎